MTÜ Küla Vesi

Kuna Varbla Munitsipaalettevõte lõpetab oma tegevust, siis tuli ka veemajandus ümber korraldada. Kulli küla veetarbijate üldkoosolek otsustas, et edaspidi võiks majandada iseseisvalt, moodustades MTÜ. 
Mittetulundusühing Küla Vesi alustas tegevust 28.aprillil 2010.a.

Kuna Kulli pumbamaja ja ka torustikud on väga amortiseerunud, siis on edaspidi plaanis täielik veeseadmete rekonstrueerimine. 
MTÜ Küla Vesi liikmeteks on kõik majapidamised ja asutused, kes piirkonnas vett tarbivad.